Regulamin

 

 Łosicka   Amatorska   Liga   Tenisa

 

Regulamin rozgrywek

Sezon 2022

 

I Zasady ogólne

1. W ramach Łosickiej Amatorskiej Ligi Tenisowej (ŁALT) w sezonie 2022 tworzy się jednoligowy system rozgrywek.

2. W rozgrywkach mogą brać udział osoby pełnoletnie.

3. Rozgrywki ligowe trwają od 1.05.2022  do 31.08.2022.

4. „Kortowe”  dla zawodników wynosi 600 zł, płatne do 1.05.2022 r. do Wojciecha Bronisza

5. Mecze odbywają się na kortach, ustalonych przez rozgrywających mecz zawodników. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia na którym korcie ma być rozegrany mecz, decyduje rzut monetą.

6. Mecze rozgrywa się do dwóch wygranych setów.

7. Wszystkie mecze odbywają się bez obecności sędziów.

8. Organizator nie zapewnia opieki medycznej zawodnikom oraz ubezpieczenia na wypadek odniesienia kontuzji podczas rozgrywania spotkań ligowych. 

9. Każdy ze startujących w rozgrywkach bierze na siebie odpowiedzialność cywilną  za uczestnictwo w ŁALT. 

10. Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

11. Zawodnik zobowiązany jest podać numer telefonu , celem kontaktowania się z nim w sprawie ustalania terminów meczów oraz wyraża zgodę na umieszczeniu go na stronie internetowej www.lalt.net.pl

12. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu rozgrywek, zmian terminów, wyniki spotkań, itp. będą podawane na stronie internetowej www.lalt.net.pl

13. Zawodnik ma obowiązek czytać komunikaty umieszczane na stronie internetowej ligi.

13. Każdy zawodnik startujący w lidze akceptuje regulamin potwierdzając to wpłatą „kortowego”.

 

 

II Terminy i kontakt

1. Początek rozgrywania meczów – 1.05.2022 – mecze mogą rozgrywać zawodnicy, którzy wpłacili „kortowe”.

2. Wszystkie mecze należy rozegrać do dnia 31.08.2022 r.

3. Organizator zachowuje sobie prawo do zmiany terminu zakończenia rozgrywek  w tym również do skrócenia sezonu rozgrywkowego. O zmianie terminu zakończenia rozgrywek Organizator powiadomi wszystkich uczestników rozgrywek co najmniej 10 dni przed tym terminem poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.lalt.net.pl

4. Mecze rozgrywane są w dowolnej kolejności ustalonej przez zawodników między sobą na podstawie listy spotkań w rejestrze.

5. Zawodnik, który nie będzie mógł rozgrywać meczów przez co najmniej 7 dni (powody osobiste lub inne) zobowiązany jest poinformować organizatorów , informacje te będą umieszczone na stronie.

6. Zawodnik, który wygra spotkanie, ma obowiązek podać jego wynik /i kort/ do rejestru meczów - SMS-em 

7. Wyniki meczów i tabele zamieszczane będą na stronie internetowej www.lalt.net.pl i będą aktualizowane przynajmniej raz w tygodniu.


 

III Dyskwalifikacja zawodnika

1. Podstawę do dyskwalifikacji zawodnika mogą stanowić:

a) brak wpłaty „kortowego” do 1.05.2022

b) otrzymanie trzech walkowerów,

c) nieprzestrzeganie zapisów regulaminu.

e) brak kontaktu telefonicznego.

2. Dyskwalifikacja następuje w wyniku decyzji Organizatora. Od decyzji nie ma możliwości odwołania.

3. Dyskwalifikacja powoduje skasowanie wyników wszystkich wcześniej rozegranych przez zawodnika  meczów.

4. Uczestnik ligi jest zobowiązany  do rozegrania  następującej liczby meczów:

·      maj - 4

·      czerwiec – 4

·      lipiec – 4

·      sierpień - 4

Poprzez  nierozegranie meczów wg. w/w harmonogramu zawodnik rezygnuje z udziału w lidze /tzw. „samorezygnacja”/. Zawodnik rezygnujący z udziału w lidze jest dyskwalifikowany.

 

 

IV Ustalanie wyników

1. Za każdy wygrany mecz zawodnik otrzymuje 1 punkt. Zasada ta dotyczy również walkowerów.

2. W meczu przerwanym z powodu kontuzji jednego z zawodników jako końcowy uznaje się rezultat, w którym wszystkie brakujące do końca meczu gemy przyznaje się jako wygrane zawodnikowi zdolnemu do dalszej gry.

3. O zajmowanym miejscu w danej lidze w trakcie trwania rozgrywek decydują kolejno:

a) liczba punktów,

b) stosunek setów wygranych do przegranych,

c) stosunek gemów wygranych do przegranych.

Jeżeli na podstawie powyższych kryteriów na koniec sezonu ligowego nie będzie możliwe obliczenie zajmowanych przez zawodników miejsc w lidze, to  o miejscach zadecydują w dalszej kolejności wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zawodnikami, którzy zdobyli taką samą liczbę punktów.

4. Organizator na podstawie wpisów w rejestr meczów dokonuje obliczenia zajmowanych przez zawodników miejsc w lidze raz w tygodniu. Zaktualizowane wyniki będą prezentowane na stronie internetowej www.lalt.net.pl.

5. Jeżeli dojdzie do skrócenia sezonu ligowego w związku z decyzją Organizatora, to za wyniki końcowe sezonu będą przyjęte wyniki, jakie będą znane w dniu ogłoszonym jako dzień zakończenia rozgrywek.

6. Organizator ma prawo podjąć decyzję o ustaleniu wyniku danego meczu stosując obustronny walkower (w stosunku 0:2 [0:6, 0:6]) dla obu zawodników, którzy powinni dany mecz rozegrać, wówczas kiedy nie rozegrano tego meczu do końca wymaganego okresu.

7. Organizator ma prawo podjąć decyzję o ustaleniu wyniku danego meczu stosując walkower w stosunku 2:0 [6:0, 6:0] w przypadku, kiedy:

·         przeciwnik nie pojawił się na korcie mimo umówionego spotkania – na niekorzyść zawodnika nieobecnego. Zawodnik obecny na korcie powinien dokonać zgłoszenia tego faktu do osób prowadzących rejestr wyników.

 


 

V Zakończenie sezonu

W trakcie trwania rozgrywek organizatorzy podejmą decyzję o formie zakończenia sezonu.
Będzie to turniej Masters – 8 najlepszych lub turniej „błyskawiczny” – grają wszyscy uczestnicy w dniu zakończenia ligi.

 

VI Turniej mistrzów

1. Po zakończeniu sezonu odbywa się Turniej Mistrzów.

2. W Turnieju Mistrzów biorą udział zawodnicy, którzy zajęli w lidze miejsca od 1 do 8. 

3. Gdyby któryś z zawodników wymienionych w pkt. 2 nie mógł wziąć udziału 

w Turnieju Mistrzów jego miejsce zajmuje zawodnik znajdujący się bezpośrednio poniżej w tabeli.

4. Zawodnicy z miejsc 1, 4, 5 i 7 tworzą grupę A.

5. Zawodnicy z miejsc 2, 3, 6 i 8 tworzą grupę B.

6. W obu grupach rozgrywa się mecze systemem „każdy z każdym”. Miejsca zajęte przez poszczególnych zawodników w obu grupach wylicza się na identycznych zasadach z zasadami obowiązującymi w lidze.

7. Zawodnicy, którzy zajęli I – II  miejsca w swoich grupach grają mecze o finał w Turnieju Mistrzów wg. klucza IA – IIB i IB – II A – te mecze powinny się odbyć przed „finałem finałów”.

8. Wszystkie mecze w Turnieju Mistrzów rozgrywa się do dwóch wygranych setów.

9. Finał rozgrywa się do dwóch wygranych setów z takim zastrzeżeniem, że 

w trzecim secie nie stosuje się tie-break’a (gra toczy się do dwóch gemów przewagi).

10. Wstępny termin rozegrania finałów – do ustalenia , w tym dniu planowane jest rozegranie 4  meczów finałowych – o VII, V,   III miejsce (przegrani z półfinałów)
i o  I miejsce (wygrani z półfinałów) oraz uroczyste zakończenie.

 

 

VII   Uczestnicy ligi

1.      Maksymalna liczba uczestników – 20. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
- jako zgłoszenie rozumie się wpłatę kortowego.

 

           

 Organizatorzy:

·         Wojciech Bronisz

·         Marcin Rudaś

 

 

Joomla templates by a4joomla