Liga2016.jpgb20193.JPGb20194.JPG002sld.JPGjserw.jpgM4.jpg2020PWM.jpglaltX25.JPGrozg.JPG2020PkGB.jpgmim.JPGmas3ba.JPG2020JM.jpg2020Pmr.jpglaltX23.JPGmaszb1b.JPGzd1.jpgli20113 (770x342).jpg003sld.JPGM1.jpgmas2ba.JPGM5.jpgb20195.JPGtyt2014.jpgb20192.JPGJacek.jpgNa korcie.jpgt20143.jpg2020PWB.jpglaltX22.JPGJacekMarek.jpglaltX26.JPGM3.jpgmas4ba.JPGlaltX27.JPGWiG (800x459).jpgmas1ba.JPGb20197.JPG005sld.JPG2020Puchary.jpgzd2.jpgjr.jpg2020PWB1.jpglaltX24.JPGMasters2016.jpgzb2011.jpg001sld.JPGz4.jpgt20141.jpgprzem.jpgb20191.JPGPuchary.jpgfi2016.JPGpo meczu WT.jpgDB.JPGb20196.JPGlaltX2.jpgM2.jpg

Tabela

 

pozycja Imie Nazwisko il. rozegr punkty r.setów r.gem 
1 Wojciech Bronisz 10 10 20 107
2 Gustaw Bronisz 6 5 8 38
3 Artur Zubkowicz 4 2 -1 -4
4 Piotr Kuliński 1 1 2 11
5 Piotr Bronisz 2 1 0 -4
6 Andrzej Kowalski 4 1 -3 -20
7 Cezary Tarasiuk 4 1 -4 -19
8 Jarosław Mitek 0 0 0 0
9 Tomasz Wawryniuk 0 0 0 0
10 Marcin Rudaś 0 0 0 0
11 Paweł Mirosz 0 0 0 0
12 Kamil Wójciak 0 0 0 0
13 Waldemar Matejczuk 0 0 0 0
14 Krystian Stefaniuk 1 0 -2 -5
15 Arkadiusz Adamowicz 1 0 -2 -10
16 Michał Michaluk 1 0 -2 -11
17 Michał Karwacki 1 0 -2 -11
18 Łukasz Dunajko 2 0 -4 -18
19 Krystian Kiszczak 2 0 -4 -23
20 Tomasz Lesiuk 3 0 -6 -31

Wyniki

239  Wojciech  Bronisz - Andrzej  Kowalski  2:0   6:0   6:0   ---   NIE   maj(kwiecień)  Sarnaki A
228  Wojciech  Bronisz - Tomasz  Lesiuk  2:0   6:0   6:0   ---   NIE   maj(kwiecień)  Sarnaki A
237  Wojciech  Bronisz - Cezary  Tarasiuk  2:0   6:1   6:1   ---   NIE   maj(kwiecień)  Sarnaki A
345  Gustaw  Bronisz - Cezary  Tarasiuk  2:0   6:1   6:2   ---   NIE   maj(kwiecień)  Sarnaki A
384  Cezary  Tarasiuk - Krystian  Stefaniuk  2:0   6:3   6:4   ---   NIE   maj(kwiecień)  Sarnaki A
391  Andrzej  Kowalski - Cezary  Tarasiuk  2:0   6:4   6:3   ---   NIE   maj  Łosice A
342  Gustaw  Bronisz - Arkadiusz  Adamowicz  2:0   6:0   6:2   ---   NIE   maj  Sarnaki A
340  Gustaw  Bronisz - Artur  Zubkowicz  2:0   6:4   6:2   ---   NIE   maj  Sarnaki A
229  Wojciech  Bronisz - Gustaw  Bronisz  2:0   6:3   6:3   ---   NIE   maj  Sarnaki A
203  Wojciech  Bronisz - Piotr  Bronisz  2:0   6:0   6:1   ---   NIE   maj  Sarnaki A
327  Gustaw  Bronisz - Tomasz  Lesiuk  2:0   6:2   6:0   ---   NIE   maj  Sarnaki A
347  Gustaw  Bronisz - Andrzej  Kowalski  2:0   6:1   6:2   ---   NIE   maj  Sarnaki A
225  Wojciech  Bronisz - Michał  Karwacki  2:0   6:0   6:1   ---   NIE   maj  Sarnaki A
232  Wojciech  Bronisz - Artur  Zubkowicz  2:0   6:0   6:1   ---   NIE   maj  Sarnaki A
330  Artur  Zubkowicz - Tomasz  Lesiuk  2:0   6:2   6:1   ---   NIE   maj  Sarnaki A
236  Wojciech  Bronisz - Łukasz  Dunajko  2:0   6:0   6:1   ---   NIE   maj  Sarnaki A
363  Piotr  Kuliński - Krystian  Kiszczak  2:0   6:0   6:1   ---   NIE   maj  Sarnaki A
224  Wojciech  Bronisz - Michał  Michaluk  2:0   6:1   6:0   ---   NIE   maj  Sarnaki A
371  Artur  Zubkowicz - Andrzej  Kowalski  2:1   5:7   7:5   6:2   NIE   maj  Sarnaki A
218  Piotr  Bronisz - Łukasz  Dunajko  2:0   6:3   6:2   ---   NIE   maj  Sarnaki A
238  Wojciech  Bronisz - Krystian  Kiszczak  2:0   6:0   6:0   ---   NIE   maj  Sarnaki A

 

 

Regulamin

 Łosicka   Amatorska   Liga   Tenisa

 

 Regulamin rozgrywek

 

Sezon 2021

 

I.  Zasady ogólne

1. W ramach Łosickiej Amatorskiej Ligi Tenisowej (ŁALT) w sezonie 2021 tworzy się jednoligowy system rozgrywek.

2. W rozgrywkach mogą brać udział osoby pełnoletnie.

3. Rozgrywki ligowe trwają od 1.05.2021  do 29.08.2021.

4. „Kortowe”  dla zawodników wynosi 400 zł, płatne do 1.05.2021 r. do Tomasza Wawryniuka lub Jarosława Mitka

5. Mecze odbywają się na kortach, ustalonych przez rozgrywających mecz zawodników. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia na którym korcie ma być rozegrany mecz, decyduje rzut monetą.

6. Mecze rozgrywa się do dwóch wygranych setów.

7. Wszystkie mecze odbywają się bez obecności sędziów.

8. Organizator nie zapewnia opieki medycznej zawodnikom oraz ubezpieczenia na wypadek odniesienia kontuzji podczas rozgrywania spotkań ligowych. 

9. Każdy ze startujących w rozgrywkach bierze na siebie odpowiedzialność cywilną  za uczestnictwo w ŁALT. 

10. Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

11. Zawodnik zobowiązany jest podać numer telefonu , celem kontaktowania się z nim w sprawie ustalania terminów meczów oraz wyraża zgodę na umieszczeniu go na stronie internetowej www.lalt.net.pl

12. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu rozgrywek, zmian terminów, wyniki spotkań, itp. będą podawane na stronie internetowej www.lalt.net.pl

13. Zawodnik ma obowiązek czytać komunikaty umieszczane na stronie internetowej ligi.

13. Każdy zawodnik startujący w lidze akceptuje regulamin potwierdzając to wpłatą „kortowego”.

 

 

 

 II Terminy i kontakt

1. Początek rozgrywania meczów – 1.05.2021 – mecze mogą rozgrywać zawodnicy, którzy wpłacili „kortowe”.

2. Wszystkie mecze należy rozegrać do dnia 29.08.2021 r.

3. Organizator zachowuje sobie prawo do zmiany terminu zakończenia rozgrywek  w tym również do skrócenia sezonu rozgrywkowego. O zmianie terminu zakończenia rozgrywek Organizator powiadomi wszystkich uczestników rozgrywek co najmniej 10 dni przed tym terminem poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.lalt.net.pl

4. Mecze rozgrywane są w dowolnej kolejności ustalonej przez zawodników między sobą na podstawie listy spotkań w rejestrze.

5. Zawodnik, który nie będzie mógł rozgrywać meczów przez co najmniej 7 dni (powody osobiste lub inne) zobowiązany jest poinformować organizatorów , informacje te będą umieszczone na stronie.

6. Zawodnik, który wygra spotkanie, ma obowiązek podać jego wynik /i kort/ do rejestru meczów prowadzonego przez Jarosława Mitka  na stronie  www.lalt.net.pl  - SMS-em 

7. Wyniki meczów i tabele zamieszczane będą na stronie internetowej www.lalt.net.pl i będą aktualizowane przynajmniej raz w tygodniu.

 

 III Dyskwalifikacja zawodnika

1. Podstawę do dyskwalifikacji zawodnika mogą stanowić:

            a) brak wpłaty wpisowego do 1.05.2021

            b) otrzymanie trzech walkowerów,

            c) nieprzestrzeganie zapisów regulaminu.

e) brak kontaktu telefonicznego.

 

2. Dyskwalifikacja następuje w wyniku decyzji Organizatora. Od decyzji nie ma możliwości odwołania.

3. Dyskwalifikacja powoduje skasowanie wyników wszystkich wcześniej rozegranych przez zawodnika  meczów.

4. Uczestnik ligi jest zobowiązany  do rozegrania  następującej ilości meczów:

·                                            -do końca czerwca - 6

·      -limity na pozostałe miesiące zostaną ustalone przez organizatorów w terminie późniejszym i podane na stronie LALT w komunikatach

 

Poprzez  nierozegranie meczów wg. w/w harmonogramu zawodnik rezygnuje z udziału w lidze /tzw. „samorezygnacja”/. Zawodnik rezygnujący z udziału w lidze jest dyskwalifikowany.

 

IV Ustalanie wyników

 

1. Za każdy wygrany mecz zawodnik otrzymuje 1 punkt. Zasada ta dotyczy również walkowerów.

2. W meczu przerwanym z powodu kontuzji jednego z zawodników jako końcowy uznaje się rezultat, w którym wszystkie brakujące do końca meczu gemy przyznaje się jako wygrane zawodnikowi zdolnemu do dalszej gry.

3. O zajmowanym miejscu w danej lidze w trakcie trwania rozgrywek decydują kolejno:

a) liczba punktów,

b) stosunek setów wygranych do przegranych,

c) stosunek gemów wygranych do przegranych.

 

Jeżeli na podstawie powyższych kryteriów na koniec sezonu ligowego nie będzie możliwe obliczenie zajmowanych przez zawodników miejsc w lidze, to  o miejscach zadecydują w dalszej kolejności wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zawodnikami, którzy zdobyli taką samą liczbę punktów.

4. Organizator na podstawie wpisów w rejestr meczów dokonuje obliczenia zajmowanych przez zawodników miejsc w lidze raz w tygodniu. Zaktualizowane wyniki będą prezentowane na stronie internetowej www.lalt.net.pl.

5. Jeżeli dojdzie do skrócenia sezonu ligowego w związku z decyzją Organizatora, to za wyniki końcowe sezonu będą przyjęte wyniki, jakie będą znane w dniu ogłoszonym jako dzień zakończenia rozgrywek.

6. Organizator ma prawo podjąć decyzję o ustaleniu wyniku danego meczu stosując obustronny walkower (w stosunku 0:2 [0:6, 0:6]) dla obu zawodników, którzy powinni dany mecz rozegrać, wówczas kiedy nie rozegrano tego meczu do końca wymaganego okresu.

7. Organizator ma prawo podjąć decyzję o ustaleniu wyniku danego meczu stosując walkower w stosunku 2:0 [6:0, 6:0] w przypadku, kiedy:

·         przeciwnik nie pojawił się na korcie mimo umówionego spotkania – na niekorzyść zawodnika nieobecnego. Zawodnik obecny na korcie powinien dokonać zgłoszenia tego faktu do osób prowadzących rejestr wyników.

 

 


 V Zakończenie sezonu

 W trakcie trwania rozgrywek organizatorzy podejmą decyzję o formie zakończenia sezonu.
Będzie to turniej Masters – 8 najlepszych lub turniej „błyskawiczny” – grają wszyscy uczestnicy w dniu zakończenia ligi.

 

 VI   Uczestnicy ligi

         Maksymalna liczba uczestników – 20. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
- jako zgłoszenie rozumie się wpłatę kortowego.

 

 

 Organizatorzy:

·         Wojciech Bronisz

·         Jarosław Mitek

·         Marcin Rudaś

·                Tomasz Wawryniuk

 

 

 

 

 

Kontakty

 

Nazwisko i imię

Tel.

Adamowicz Arkadiusz

515612912

Bronisz Gustaw

729922491

Bronisz Piotr

723616218

Bronisz Wojciech

503111848

Dunajko Łukasz

511089248

Karwacki Michał

511465760

Kiszczak Krystian

784201178

Kowalski Andrzej

608647004

Kuliński Piotr

515505142

Lesiuk Tomasz

600337083

Matejczuk Waldemar

513679456

Michaluk Michał

604438745

Mirosz Paweł

781993134

Mitek Jarosław

608474158

Rudaś Marcin

602713172

Stefaniuk Krystian

533295665

Tarasiuk Cezary

698516404

Wawryniuk Tomasz

609813919

Wójciak Kamil

519660899

Zubkowicz Artur

501859278

Komunikaty

SEZON 2021

Mamy komplet zawodników !!!!!!

W związku ze skompletowaniem pełnego składu, informujemy że już można rozgrywać mecze.

 

Przypominamy, że do końca sezonu należy rozegrać mecz każdy z każdym.
Aby rozegrać mecz należy skontaktować się z wybranym zawodnikiem, zarezerwować kort, zawodnik, który wygrał mecz
wysyła SMS do J. Mitka z wynikiem oraz miejscem rozegrania np: Nowak - Rambo 2:0 6:3 6:4 (S), w przykładzie S to Sarnaki

 

W dniu 10.04.2021 organizatorzy ligi zdecydowali, że rozgrywki sezonu 2021 odbędą się.

Wstępnie zakładamy, że obostrzenia do 1.05.2021  zostaną już zniesione i od tego dnia rozpoczynamy rozgrywki
a w  przeciwnym wypadku z rozpoczęciem poczekamy do zniesienia obostrzeń.

Aby zacząć:

  1. Przeczytaj regulamin ligi /zakładka regulamin/
  2. Przeczytaj kodeks amatora
  3. Trenuj

 

Więcej artykułów…

  1. Korty 2020
Joomla templates by a4joomla